Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Vilken är landets bästa psykiatriska verksamhet?

RSMH delar ut pris till bästa verksamhet

RSMH är ofta kritiskt till hur vård och omsorg fungerar, men vi vill också uppmärksamma vård och verksamheter som är lyckade.

För tredje året i rad delar RSMH därför ut pris till bästa psykiatriska verksamhet. Du kan ge förslag på en verksamhet som du skulle vilja se som vinnare av priset. Det kan vara olika typer av stöd och service eller när kommuner och landsting samverkar på ett ändamålsenligt sätt.

När du motiverar ditt förslag, så vill vi att du beskriver verksamheten utifrån de kvalitetsmått som RSMH lyfter fram som viktiga. Det kan till exempel vara bemötande, värdegrund, kvalitetsarbete, information, brukarinflytande eller samverkan.

Senast den 25 mars 2019 vill vi ha dina förslag!

Här kan du läsa mer och skicka in din ansökan.