Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Viktiga samtal om inflytande och psykisk hälsa i kristider

Under onsdagen, 6 oktober, medverkade RSMH:s förbundsordförande Barbro Hejdenberg Ronsten i två viktiga sammanhang med syfte att skapa bättre förutsättningar för personer med psykisk ohälsa.

Det första mötet var på Folkhälsodalen, en digifysisk arena för debatt om vård. Samtalet som också webbsändes handlade om patientinflytande och medverkade gjorde förutom Barbro, Eva Lund, public affairs manager på läkemedelsföretaget Janssen, Ing-Marie Wieselgren, specialistläkare i psykiatri och projektchef vid Uppdrag psykisk hälsa, SKR, Lars Häggström, specialistläkare i psykiatri vid Affecta psykiatrimottagning i Halmstad och Susanne Nordling (MP) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämndens psykiatriberedning i Region Stockholm.

Fokus för samtalet var ”behandlingsresistent depression” och vilka insatser och förbättringar som behövs för att fler ska kunna bli hjälpta.

Samtalet rörde patienters tilltro till läkemedelsbehandling och hur patientens önskemål kan tas till vara på bästa sätt.

– Det var ett bra samtal med en tydlig önskan, inte minst från Janssens representant att få bättre kunskap om RSMH:s målgruppers önskemål och behov, berättar Barbro.

Under samtalet kom frågan om vårdteam upp, något som behöver utvecklas ytterligare inom psykiatrin. Med ett team som triagerar (sorterar) patienter utifrån behov kan hjälpen sättas in snabbt från flera håll. På så sätt minskar risken att någon faller mellan stolarna eller behandlas alltför ensidigt.

Till lunch var det dags för nästa webbinarium, denna gång var arrangören SKR och temat Psykisk hälsa i kristid för vuxna och äldre.

Medverkande gjorde utöver Barbro verksamhetschef från region Gävleborg Anna Sundqvist och Schizofreniförbundets vice ordförande Britt-Inger Willing. Samtalet leddes av Ing-Marie Wieselgren.

Alla medverkande presenterade sina spaningar från pandemiåren och hur det påverkat personer med psykisk ohälsa.

– Jag kunde berätta att hälften av alla RSMH:s hundra föreningar har haft verksamhet under pandemin och att de på olika sätt gjort aktiviteter smittsäkra.

Schizofreniförbundets föreningar hade precis som många andra haft svårt att ses under pandemin och för många medlemmar har detta inneburit stor ensamhet. För att förhindra isolering startade förbundet en stödtelefon och chatt för sina medlemmar.

Från Region Gävleborg kom en rad goda idéer om vårdteam inom psykiatrin, något man ligger i startgroparna för att införa. Frågan om fler fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom psykiatrin kom också upp.

En svårighet som inte minst många av RSMH:s medlemmar erfarit under pandemin är svårigheten att delta i digitala arrangemang på grund av att man saknar internetuppkoppling eller surf på telefonen. Ett förslag kom då från RSMH:s styrelseersättare Kerstin Evelius att en extra funktionhinderersättning borde införas för att täcka den typen av kostnader.

– Jag har redan kollat vad det skulle kosta och det rör som om ungefär 60 kronor i månaden, berättar Barbro.

Både Folkhälsodalen och Uppdrag psykisk hälsa kommer att föra fler samtal. Håll utkik!