Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Viktig information om årsmöten!

Spridningen av coronaviruset har stora konsekvenser för föreningslivet. Många av våra lokalföreningar har ännu inte kunnat ha sina årsmöten och ni är många som också har hört av er till förbundskansliet och undrat hur ni ska göra.

Vi har så klart stor förståelse för att ni har ställt in årsmöten tills vidare, och vi anser att det är av största vikt att vi allihop hjälps åt för att undvika smitta och smittspridning.

När RSMH söker statsbidrag ligger er årsmötesrapportering till grund för Socialstyrelsens bedömning och dessa är därför mycket viktiga när vi skickar in RSMH:s ansökan. Socialstyrelsen har förståelse för att regelrätta årsmöten inte har hunnit hållas, men vill se dokument som visar på föreningarnas aktivitet och planer för framtida årsmöten.

Senast den 15 juni behöver förbundskansliet ha vissa dokument av er för att hinna samla in och sammanställa den information som vi måste ha för att kunna ansöka om nästa års statsbidrag.

Detta behöver ni skicka in till förbundskansliet:

  • Verksamhetsberättelse med årsbokslut
  • Ekonomisk berättelse
  • Årsmötesrapport med formulering om att ni inte hunnit ha årsmöte och när ni planerar att hålla detta. Ni ska också fylla i uppgifterna för den styrelse som fortsätter att verka som styrelse under tiden fram till ert årsmöte.

Här finns årsmötesrapporten att ladda ner.

Att ställa om istället för att ställa in

Det finns alternativa sätt att hålla sitt årsmöte på.

Årsmöte i det gröna

Vår organisationsutvecklare, Isabella Canow, har tipsat om att ni nu när vårvädret är på ingång kan välja att ha ert årsmöte utomhus i det gröna. Det viktiga är att ni håller avstånd till varandra (2 meter mellan varje person).

Digitalt årsmöte

Ni kan också hålla ert årsmöte digitalt, exempelvis via plattformar som Microsoft Teams eller Zoom. Vårt studieförbund ABF har startat Mötesakuten, för att hjälpa föreningar att hålla digitala möten. Ni som vill arrangera ett digitalt årsmöte kan kontakta Mötesakuten och få hjälp. Mejla till motesakuten@abf.se så får ni inom en timme återkoppling via mejl eller telefon. Mötesakuten är öppen varje dag mellan 8.00 och 20.00 och ger stöd via telefon eller chatt. Här kan ni läsa mer om Mötesakuten.

I vårt tidigare inlägg Kamratskap i virustider, kan ni läsa mer om vilka digitala lösningar som finns för att hålla kontakten med andra och för att genomföra möten digitalt.