Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Viktig information till föreningen: årsmöteshandlingar

I dagarna har förbundskansliet skickat ut papper till alla lokalföreningar inför att ni ska hålla era årsmöten. Den utskickade årsmötesrapporten ska, tillsammans med föreningens årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, vara insänd till förbundet så snart som möjligt efter att årsmötet har hållits, eller senast den 1 maj 2020.

De här handlingarna är mycket viktiga för RSMH som organisation eftersom de undertecknade verksamhetsberättelserna ligger till grund för förbundets fortsatta statsbidrag.

Ni har också fått inbetalningskort för medlemsavgiften. Den ska beräknas på antalet medlemmar den 31 december 2019 och ska vara insänd senast den 1 mars 2020. Medlemsavgiften är 60 kronor för enskild medlem, och 30 kronor för familjemedlem.

I utskicket finns också er förenings medlemslista (i det fall ni inte administrerar i registret själva). Vi vill att ni går igenom och stryker icke-medlemmar, gör adressändringar och lägger till nytillkomna medlemmar. Detta ska göras i den lista som skickas till er, där medlemmarnas namn och medlemsnummer är väl synliga, då det blir mindre dubbelarbete. Alla rättelser, ändringar och nya medlemmar ska alltså skrivas direkt i den medlemslista som vi skickat ut till er. Vi vill också att ni, om möjligt, fyller i e-postadresser till era medlemmar.

Om ni har några frågor kring detta kan ni mejla till Lena Andersson, lena.andersson@rsmh.se