Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Viktig enkät om din kontakt med Försäkringskassan!

Funktionsrätt Sverige får dagligen in berättelser från medlemsförbunden (där även RSMH ingår) om negativa erfarenheter från kontakter med Försäkringskassan. Det gäller alla typer av ersättningar – till exempel sjukpenning, aktivitets- och sjukersättning, eller merkostnadsersättning.

Nu vill Funktionsrätt Sverige försöka få en samlad bild av hur ni upplever er kontakt med Försäkringskassan. Det gäller både bedömningen av ansökningar och bemötandet. Därför delar vi denna enkät här och hoppas att ni har tid och möjlighet att svara på den.

Enkäten är kort och går fort att svara på. Senast den 1 oktober behöver ditt svar vara inne! Klicka på länken nedan för att komma till enkäten.

LÄNK TILL ENKÄT OM FÖRSÄKRINGSKASSAN