Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

”Vi blir trötta och försoffade i slutenvården”

Jonas Andersson tar upp ämnet aktivering och medicinering inom slutenvården i ett inlägg på vår blogg.

”Av egen erfarenhet så tror jag att jag hade rökt mindre och sovit bättre om det hade funnits någon meningsfull aktivering när man är inlagd.” Det skriver Jonas Andersson som är en av dem som bloggar om sina egna upplevelser på RSMH:s blogg.

Läs inlägget

Länk till RSMH-bloggen