Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Västerbottens län


RSMH Västerbottens läns distrikt/HSO
Aspgården
Rampljusallén 5
903 65 Umeå
Tel: 076-116 01 73

 

RSMH Skellefteå
Stationsgatan 19
931 32 Skellefteå
Tel: 070-57 05 341 (Anders),  070-53 63 426 (Ingela) 
Mejl: anders.geijer1@gmail.com 

RSMH Umeå
Aspgården
Rampljusallén 5

903 65 Umeå
Tel: 076-11 601 73
Mejl: umearsmh@gmail.com
http://www.rsmh-umea.se