Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Värmlands län


RSMH Värmlands läns distrikt
c/o RSMH Säffle
Sjukhuset, plan 6
661 81 Säffle
Mejl: rsmh.distriktvarmland@gmail.com


RSMH Arvika/Eda
Vinkelvägen 40
671 50 Arvika
Anders Lundberg
Mejl: lundberga00@gmail.com

Tel: 073-0773562

RSMH Karlstad/Kalstasola

Våra öppettider är måndag 12-16, onsdag 12-20 och fredag 12-16
Herrhagsgatan 40
652 22 Karlstad
Tel: 070-631 77 88
Mejl: info@rsmhkalstasola.se
http://www.rsmhkalstasola.se

Facebook Kalstasola
Instagram Kalstasola

RSMH Säffle
Säffle sjukhus, plan 6
661 81 Säffle
Mejl: rsmh.saffle@outlook.com
http://www.rsmhsaffle.se