Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Vårens utbildningar från RSMH Utbildning

RSMH Utbildning erbjuder utbildningar om psykisk ohälsa. Vi riktar oss till arbetsplatser som vill köpa en kurs, eller till enskilda anställda som vill gå våra utbildningar. Vi kan också komma till er arbetsplats och föreläsa, eller skräddarsy en utbildning efter ert önskemål. Vissa av våra utbildningar riktar sig också till privatpersoner.

Våra öppna utbildningar i vår är:

Bättre bemötande

Bättre bemötande är för dig som träffar människor med psykisk ohälsa i din vardag eller i ditt arbete. Kursen omfattar en dag.
Kursen genomförs 21 april

Att möta personer med psykisk ohälsa

I denna utbildning får du bland annat översiktlig kunskap om olika psykiatriska diagnoser och tips i bemötande. Kursen omfattar en dag.
Kursen genomförs 12 mars samt 4 maj

Anhörigstöd

Hur ska man förhålla sig till sin anhörig som har psykisk ohälsa? På vilka sätt stöttar man bäst? Det är frågor vi lyfter under kursen Anhörigstöd.
Kursen genomförs 11 och 18 februari och omfattar två tillfällen

Dessutom har vi färdiga kurspaket för Brukarinflytande och empowerment, Första hjälpen till psykisk hälsa, Återhämtning och Möta hyresgäster med psykisk ohälsa.

Läs mer och anmäl dig till våra öppna kurser här.

Varmt välkommen att anmäla dig till en öppen utbildning eller hör av dig om du vill att vi kommer till er och håller en utbildningsdag! Vi kan även utforma en utbildning om ni har specifika behov.

På våra utbildningar är det alltid två kursledare, där minst en av dem har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och berättar om sina erfarenheter.