Aktuellt

Vård under samma tak – Revansch nr 1:2021

I det här numret av Revansch lyfter vi fram flera goda exempel på när vård och omsorg samordnats på väldigt konstruktiva sätt, i temat Under samma tak. Det kan tolkas bildligt eller bokstavligt, viktigast är att det fungerar för dem som behöver vården och stödet.

Vi möter Annika som genom att få sova några nätter på Stöttecenter i Hässleholm flera gånger har sluppit inläggning. Personalen och sviktrummet har gjort att hon kunnat få må bättre.

Vi berättar om Regionen och kommunerna i Västerbotten som sedan flera år samarbetar runt barn och familjer med psykisk ohälsa enligt modellen Hälsa, Lärande och Trygghet (HLT). Den gör att familjer slipper gå på flera olika möten i kontakt med skola, elevhälsa, sjukvård och socialtjänst.

Ett annat sätt att arbeta som vi tittar närmare på är Skottlandsmodellen som underlättar samverkan vid sociala stödinsatser. Målet är att tidigt upptäcka barn och ungdomar med behov av samhällets stöd. Modellen är förebyggande, har visat strålande resultat och prövas på bland annat Lidingö och i Falun.

I Porträttet berättar musikern Mikael Wiehe om 15 år i terapi, men också om hur musiken och skrivandet betytt minst lika mycket för att må bra.

Du får också läsa en intervju med Niklas Altermark som skrivit boken Avslagsmaskinen där han berättar om hur Försäkringskassan blivit alltmer byråkratisk och omänsklig. Boken och hans forskning ger upprättelse åt många av dem som trots svår psykisk ohälsa och nedsatt arbetsförmåga nekats ersättning av kassan.

Hoppas att du uppskattar tidningen!

/ Elin Engström, vikarierande chefredaktör

Här kan du läsa mer om Revansch.