Vanligt med psykisk ohälsa hos unga

Vanligt med psykisk ohälsa hos unga

Över hälften av landets 15-åriga flickor upplever minst två psykiska och/eller kroppsliga besvär så som ont i magen eller sömnproblem mer än en gång i veckan, enligt Folkhälsomyndighetens rapport Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/2014. Det är de högsta siffrorna sedan undersökningen startade – 57 procent. Nästan var femte flicka har också försökt att gå ned i vikt och andelen unga som är stressade över skolarbetet har ökat. Folkhälsomyndigheten anser att utvecklingen är oroande. Hela rapporten, som kom ut i december förra året, går att läsa här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/december/skolbarn-mar-allt-battre-men-psykisk-ohalsa-oroar/