Välkommen till seminarium om brukarrevison

Välkomna till seminarium om brukarrevision

Fredag den 2 december, tid 13-16

Se information: