Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem eller ger en gåva till oss hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Din gåva hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Välkommen på seminarium!

Tisdagen den 23 april klockan 13:00-15:00 är du välkommen på seminarium och nylansering av boken Förstå och hantera röster här på RSMH:s förbundskansli i Örnsberg.

Boken är en vägledning för dem som arbetar med rösthörare men kan läsas av alla som själva hör röster eller är intresserade av psykologi och psykisk hälsa. Nu återlanseras den i en ny, uppdaterad upplaga.

Program för dagen

Elin Engström, intressepolitisk sekreterare på RSMH, berättar om arbetet med boken och om hur hon förebygger hörselhallucinationer.

Jimmie Trevett, förbundsordförande för RSMH, talar om bokens betydelse sedan dess tillkomst.

Anders Thorgren, handläggare inom utbildning, Psykiatrin Södra Stockholm, berättar om hur boken kan användas i psykiatrin.

Åsa Höij, företagare som har schizoaffektivt syndrom, talar om sina röster och hur hon hanterar dem.

Det kommer även att finnas tid för frågor och samtal.

Tisdag 23 april

Tid: Kl. 13-15

Plats: RSMH:s förbundskansli, konferensrummet

Adress: Instrumentvägen 10, Örnsberg, Stockholm

För mer information: elin.engstrom@rsmh.se, 070-420 82 50