Välkommen på bokrelease

Välkomna på bokrelease den 15/11 2018

Plats: ABF på Sveavägen 41 i Stockholm
Lokal Hjärtat kl 16-18

Kom och mingla med Brukarrevisionsprojektets team och med nöjda beställare av brukarrevision.  Vi berättar om brukarrevisionsprocessen och våra mobila team, som är redo att åka över hela landet.

Vi vänder oss även till vårdgivarna inom psykiatri och berättar vilken nytta de kan få av våra brukarstyrda brukarrevisioner. Vi delar ut 100 böcker under kvällen! Anmälan senast den 12/11 till rsmh@rsmh.se