Partiernas vallöften om psykisk ohälsa

Här finns en sammanställning av partiernas vallöften när det gäller psykisk ohälsa, sjukersättning och skattesänkningar som berör gruppen.  Dels i artiklar och svar till RSMH:s organisationstidning Revansch, dels i artiklar som har publicerats i andra tidningar. Hoppas det kan hjälpa dig att bestämma dig vilket parti du ska rösta på!

Revansch nr 1/2018: Så ska den psykiska hälsan öka

Läs om hur Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ge bättre ekonomi för människor med psykisk ohälsa och hur Liberalerna vill satsa på självinläggning. Klicka på bilden nedan för att få upp artikeln i PDF-format.

Fördjupning: Klicka här för att läsa riksdagspartiernas hela svar.

 

Revansch nr 2/2018: Så ska ekonomin förbättras

Moderaterna vill sänka sjukersättningen till tidigare nivåer, för att på så vis få ut personer med psykisk ohälsa i arbete. Liberalerna vill å andra sidan öka möjligheterna att prova på att jobba med bibehållen sjukersättning. Vänsterpartiet är det enda parti som uttrycker att kraven på att återgå i arbete är omänskliga och i sig leder till psykisk stress och ekonomiska problem.

Fördjupning 1: Klicka här för att läsa riksdagspartiernas hela svar.

Fördjupning 2: Läs Revansch temanummer om privatekonomi.

 

Revansch nr 3/2018: Så ska brukarnas inflytande öka

Centerpartiet och Moderaterna vill förstärka den patientlagen som alliansregeringen införde för att på så vis stärka patientens rättigheter. Miljöpartiet och Kristdemokraterna efterfrågar ökad kompetens hos personalen inom socialtjänsten. Socialdemokraterna vill göra så kallade rehabiliteringskoordinater permanenta, det vill säga personer som hjälper patienten att hålla i kontakterna med vården och arbetsplatsen och som avlastar läkaren.

Fördjupning: Klicka här för att läsa riksdagspartiernas hela svar till frågorna i artikeln ”Inför valet: Så ska brukarinflytandet öka”.

Fördjupning: Läs Revansch temanummer om inflytande.

 

Ytterligare vallöften som rör psykisk ohälsa

Nedan länkas till riksdagspartiernas vallöften som kanske inte har fått plats i Revansch, men som också berör människor med psykisk ohälsa.

Maktskifte kan sänka sjukpenningen med 30 000 kronor

Vänsterpartiet går till val på tandvård

Vänsterpartiet: Sjuka ska inte betala mer skatt än den som arbetar

S vill öka arbetet mot psykisk ohälsa

S lovar tre miljarder – ska korta vårdköerna

Så ser partierna på ersättning till sjuka och arbetslösa (nivåer på sjukersättningen eller det stora antalet utförsäkrade är dock inte med här)

Olika syn på indragen sjukpenning

MP vill införa en ministerpost med ansvar för psykisk hälsa –en psykisk hälsa-minister

MP vill satsa 1,5 miljarder för att minska psykisk ohälsa

Så vill MP åtgärda den psykiska ohälsan

Centerpartiet vill se ny vårdform för personer med psykisk ohälsa

C: Snabb hjälp krävs för den som mår psykiskt dålig

Moderaterna: En bortre gräns i sjukförsäkringen är ett stöd för sjukskrivna.

Moderaterna vill höja skatten för sjuka och funktionshindrade

Moderaterna: Vill se en bred samling mot självmord

KD vill höja skatten för sjuka