Bloggat inför valet 2018

RSMH-bloggen skriver våra medlemmar om viktiga frågor inför valet 2018. Åsikterna är medlemmarnas egna och behöver inte alltid vara RSMH:s officiella ståndpunkt.

 

”Dags att ställa hårdare krav”, Hannes Quarfordt skriver om vikten av det individuella brukarinflytandet. 18 januari 2018.