Bloggat inför valet 2018

RSMH-bloggen skriver våra medlemmar om viktiga frågor inför valet 2018. Åsikterna är medlemmarnas egna och behöver inte alltid vara RSMH:s officiella ståndpunkt.

 

Om ekonomi

Jag – ett av katastrofens offer? Paulina Tarabczynska om att klimatförändringarna leder till högre matpriser som troligtvis drabbar de redan fattiga hårdast.

”Jag vägrar att skämmas mer”, Paulina Tarabczynska skriver om föraktet hen möter för att hen aldrig har kunnat arbeta i och med sin psykiska ohälsa.

Jag fick rätt mot Försäkringskassan – men var det värt?”, Jenny K Lundgren, skriver om att bli utförsäkrad, kämpa för att få rätt och sedan istället bli återbetalningsskyldig i ett byråkratiskt samhällssystem där du själv måste agera projektledare – trots din psykiska funktionsnedsättning – eftersom inga myndigheter tycks tala med varandra.

”Några små exempel på varför jag hatar detta samhälle”, Paulina Tarabczynska skriver om hur privatekonomin för personer med psykisk ohälsa och resurserna till den gruppen ständigt nedprioriteras av samhället.

”Arbete ger bättre psykisk ohälsa – men inte vilket arbete som helst”, Jenny K Lundgren skriver om hur arbetsträningen ledde till att hon mådde sämre psykiskt. Istället har hon nu hittat ett arbete helt på egen hand.

En osäker försäkring, Jenny K Lundgren skriver om hur det är att söka sjukpenning i ett system där du själv måste lyckas övertala Försäkringskassan om att du är sjuk, samtidigt som du har fullt upp att bara klara vardagen på grund av din psykiska ohälsa.

Med pengar kan du prata med någon, Khai Chau skriver om att Telebidrag borde införas, en ersättning till exempelvis personer med psykisk ohälsa då vi mår bättre psykiskt av att kunna hålla kontakt med familj och vänner.

Bidrag – en fråga om människosyn? Fredrik Gothnier skriver om att det inte går att leva på lägsta nivån av sjukersättningen, tidigare kallade förtidspension, utan denna måste kombineras med bostadstillägg.

Fel att ställa utsatta grupper mot varandra, Jimmie Trevett skriver om att personer med psykisk ohälsa knappast har fått det bättre under de senaste 30 åren.

 

Om brukarinflytande

”Dags att ställa hårdare krav”, Hannes Quarfordt skriver om vikten av det individuella brukarinflytandet.

Peer Support betyder stöd från jämlikar, Hannes Quarfordt skriver om intressekonflikten som brukare kan hamna i om de är anställda inom psykiatrin som professionella kamratstödjare/peer support.

 

Om meningsfull sysselsättning

Ett högt pris – men när mitt foto hänger bland alla andras mår jag bra, Jenny K Lundgren skriver om hur mycket energi det kostar att jobba, men att det ändå känns ganska värdefullt att ha ett jobb.