Så förbättras måendet för oss

med psykisk ohälsa

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, arbetar för att höja livskvaliteten för personer med psykisk ohälsa. De frågor vi driver utgår från våra medlemmar och deras erfarenheter. Inför valet kräver RSMH detta av politikerna:

1. Bättre ekonomi

Vi med psykisk ohälsa är den grupp i samhället som har allra sämst ekonomi. Många är beroende av bidrag för sin försörjning, andra är utförsäkrade hos Försäkringskassan och en del är skuldsatta. Det här försämrar den psykiska ohälsan och försvårar återhämtningen.

Därför säger vi bland annat att: Försäkringskassans hårdare linje måste få ett slut. Sjukersättningen och bostadsbidraget bör höjas. Terapi och läkemedel bör vara kostnadsfritt för dem som har dokumenterad psykisk ohälsa. Fler borde få stöd att återgå i arbete eller studier genom så kallad Supported Employment eller Supported Education. De här metoderna innebär att den enskilde får individanpassat stöd, och att det erbjuds under så lång tid som behövs.

2. Ökat brukarinflytande

Vi vill ha större medbestämmande både inom psykiatrin och inom kommunernas sociala insatser och omsorg. Att vi själva får vara med och besluta om vilken vård och behandling vi ska ha betyder mycket för det psykiska måendet.

Professionen bör kunna berätta om vilka olika vårdinsatser som finns och vad de ger för resultat och även biverkningar. Den enskilde brukaren ska sedan kunna göra sina val utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Tyvärr ser det inte ut så idag. Istället finns det ofta bara en tillgänglig behandling, brukaren har att säga ja till den eller bli utan.

3. En meningsfull vardag

Hälften av alla människor med svår psykisk ohälsa har inte en meningsfull vardag. Med meningsfull vardag menar vi att det finns en förening eller träffpunkt med olika sorters sysselsättning att gå till, kort sagt något som ger tillvaron innehåll och mening. Därför behövs ett större utbud av sociala insatser inom kommunerna. Kommuner och stadsdelar borde även samverka mer, så att det blir en större valfrihet för oss brukare.

Kommunerna skulle också kunna betala en mindre ersättning till dem som deltar i sociala insatser. För den som lever med svår psykisk ohälsa skulle det dels gynna den psykiska hälsan, dels blir det en morot att delta och därmed bryta isolering och ensamhet.

 

Här på vår valsida finns bland annat debattartiklar, svar från partier, nedladdningsgalleri, artiklar ur tidningen Revansch med mera. Återkom gärna, sidan fylls på efterhand.

Är du journalist och vill veta mer eller intervjua någon, så finns kontaktuppgifter här.