Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Positiva omdömen kring utbildningsdagar på Hagaberg

Mellan den 9/5-11/5 genomfördes en tredagarsutbildning på Hagaberg för representanter från lokalföreningar inom Uppsala län och anordnades av Uppsala distrikt. Kursledare var personal från förbundskansliet. 

Första dagen bestod av utbildning i styrelsearbete som bland annat inkluderade styrelsearbete, stadgar, intressepolitik och grupparbeten. Kursledare för dagen var Östen Hannmyhr, handläggare intressepolitik och Åke Nilsson, tf kanslichef. Den andra dagen bestod av utbildning i konflikthantering, som bland annat inkluderade hur värderingar och behov påverkar konflikter, hur konflikter kan eskalera, hur man kan ge och ta emot feedback samt grupparbeten. Utbildningsledare för dagen var Annika Bostedt, föreningsombudsman och Malin Wigg, vik föreningsombudsman. Den tredje dagen bestod av utbildning i kamratstöd och bemötande. Det handlade bland annat om vad kamratstöd är, erfarenheter av bemötande och hur man kan möta andra utifrån olika känslor och mående samt vikten av att lyssna. Utbildningsledare för dagen var Hanna Schubert, verksamhetsansvarig för kamratstödscoacher.

Det var positiva omdömen från deltagarna. På frågan vad som var bra med dagarna motsvarades svaren av exempelvis att ”Hela kursen var väldigt lärorik”, ”Fått med oss verktyg för att få starta något i lokalförening”, ”Vi fick dela med oss av erfarenheter och höra andras erfarenheter” samt ”Ledarna har klarat sin uppgift mycket bra.”.