Aktuellt

Utbildningar för dig som anhörig

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa genomför under 2020 och 2021 utbildningar och studiecirklar för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Utbildningen sker vid två tillfällen som pågår i tre timmar och blandar teorier, genomgång av praktiska stöd och verktyg samt visar på vägar framåt för att den anhöriga ska ha en hållbar situation. Det är kostnadsfritt att delta.

16 och 17 november 2020 i Stockholm: Testutbildning för anhöriga

Du har också möjlighet att delta i en testutbildning. Den genomförs för att kvalitetssäkra materialet och ger deltagarna en möjlighet att själva få vara med och påverka innehållet framåt. Efter utbildningen skickas en enkät ut av analysföretaget Medida som även gör en fokusgrupp med djupintervjuer med deltagare från de olika utbildningarna.

Läs mer här (worddokument)

För anmälan eller frågor kan du maila till projektledare Emil Åkerö på emil.akero@rsmh.se

Anhörigprojektet är finansierat av Folkhälsomyndigheten och genomförs i enlighet med deras riktlinjer för Covid-19. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är en medlemsorganisation där människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga arbetar tillsammans för att värna sina rättigheter i samhället.