Aktuellt

Uppdaterat anhörigmaterial

Materialet i anhörigstöd som tagit fram i vårt anhörigprojekt är nu uppdaterat. Materialet finns att ladda ner i ABF:s webbutik.

Inom ramen för anhörigprojektet har ett material för studiecirklar tagits fram. Materialet omfattar fem träffar och innehåller filmer, övningar och diskussionsfrågor som underlag för samtal om hur man som anhörig till en person med psykisk ohälsa tar hand om sig själv och orkar.

Projektet är ett samarbete mellan RSMH, ABF och Nka. Materialet finns att ladda ner i ABF:s webbshop.