Slutföra grundskolan

Om du är under 18 år och inte slutfört grundskolan har din kommun en skyldighet att ge dig stöd att studera klart. Ta därför kontakt med den kommun du är bosatt.

Om du är äldre och vill slutföra dina studier på gymnasienivå finns det olika sätt att göra detta på. Vi har listat ett alternativt tillvägagångssätt som kan underlätta din väg till slutförande av grundskolan

1. Ta kontakt med din grundskola som du senast gick på för att få ett betygspapper på de ämnen du slutfört/inte slutfört under din grundskoleperiod.

2. När det gäller vart du kan läsa upp dina gymnasiebetyg beror detta delvis på vilken ålder du är men vanligast brukar vara att läsa upp dina betyg på antingen:

  • Folkhögskola
  • Komvux
Folkhögskola

På Folkhögskolan har man allmänna kurser som kan ge grundläggande behörighet att studera vidare på högskola eller universitet. Studietiden kan vara 1-3 år.

Folkhögskolan vänder sig i första hand till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. För att läsa mer om vad som kännetecknar folkhögskolan så kan du göra detta här!

När det gäller att studera upp grundläggande behörighet på folkhögskola och vad som gäller så kan du läsa mer om detta här!

OBS! På folkhögskola ges omdömen istället för betyg där detta består av en helhetsbedömning av personen. Detta innebär att du  genom dina omdömen kommer hamna i en enskild kvotgrupp när du söker in till högskola eller universitet.

Om du bestämt dig för att läsa upp dina betyg på folkhögskola kan du se orter och skolor på Allastudier.se här! eller på folkhögskola.nu här! 

Om den folkhögskola du är intresserad av har en hemsida gå gärna in där och kolla där så bör det finnas mer information kring att studera upp gymnasiebetyg.

Komvux  

På Komvux kan du läsa ”grundläggande vuxenutbildning” vilken är till för dig som inte har ett komplett grundskolebetyg eller har ett gammalt eller lågt betyg som gör att du behöver repetera innan du börjar en gymnasiekurs. Du har ofta rätt till en plats om du saknar betyg annars avgörs det i kommunen om du får läsa på den aktuella nivån. Har du fyllt 20 år kan du söka till Komvux.

Du kan även läsa upp dina betyg på Komvux/Vuxenutbildning vilket inte består av samma utformning som en folkhögskola. Du kan därför läsa mer om hur komvux är uppbyggt och vad som gäller när du läser upp betyg här!

Om du bestämt dig för att läsa upp dina betyg på komvux, så kan du se vart du kan göra detta här!

Hjälpmedel

Under denna rubrik kan du läsa mer om vilka rättigheter du har kring hjälpmedel i skolan.

Hjälpmedel i skolan på Kognitionsportalen Läs mer

Alternativa  verktyg som kan kompensera läs- och skrivsvårigheter i skolan och vuxenlivet Läs mer

Apptips för elever i behov av särskilt stöd Läs mer

Andra apptips Läs mer