Slutföra högskola eller universitet

Är du intresserad av att börja studera på högskola eller universitet eller behöver du slutföra enstaka ämnen/utbildning på denna nivå så har vi gjort ett alternativt tillvägagångssätt för att nå detta.

Börja studera på Högskola eller Universitet

Eftersom det finns ett otroligt stort utbud på inriktningar på antingen Högskola eller Universitet så kan det vara en bra idé att fundera på vilken inriktning du är intresserad av  som exempelvis ekonomi, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, juridik etc.

För att se detta utbud på linjer och inriktningar kan du läsa mer på Allastudier.se här!

Du kan även gå in på antagning.se och skriva in i sökfältet vilket/vilka ämnen du är intresserad av för att även få mer information kring kursen/inriktningen och exempelvis:

  • vilken ort kursen/inriktningen finns på eller om du måste läsa på distans
  • hur många högskolepoäng (hp) kursen/inriktningen består av
  • vilken studietakt kursen/inriktningen går att läsa i dvs.  heltid/halvtid

För att söka kurser/inriktning/utbildning på antagning.se så kan du klicka här!

Slutföra Högskola eller Universitet

För att slutföra enstaka kurser/utbildning på Högskola eller Universitet så måste du kontakta din studievägledare på aktuell institution. Du har rätt att få individuellt stöd vilket du kan be om genom att vända dig till institutionen.

Hjälpmedel

Under denna rubrik kan du läsa mer om vilka rättigheter du har kring hjälpmedel i skolan.

Hjälpmedel i skolan på Kognitionsportalen Läs mer

Alternativa  verktyg som kan kompensera läs- och skrivsvårigheter i skolan och vuxenlivet Läs mer

Apptips för elever i behov av särskilt stöd Läs mer

Andra apptips Läs mer