Ekonomi

Att erhålla en ersättning när man studerar är väldigt viktigt för att vilja slutföra sina studier. Däremot kan det vara svårt som ung att veta vilka rättigheter man har när det kommer till olika ersättningar. Vi har därför listat ”vanliga förhållanden” nedan där du har möjlighet att se några av dina rättigheter gällande den ekonomiska aspekten i studiesituationen.

Studiehjälp på grundskole-eller gymnasieutbildning

När du studerar på en grundskole- eller gymnasieutbildning har du rätt till studiehjälp från CSN fram tills den vårtermin du fyller 20 år.

Studiehjälp  består av tre olika typer av bidrag:

  • Studiebidrag
  • Extra tillägg
  • Inackorderingstillägg.

Dessa olika former kan du läsa mer om på CSN hemsida här!

Om du studerar i Sverige behöver du inte ansöka om studiebidrag. Däremot måste du ansöka om extra tillägg och inackorderingstillägg, vilka ersättningar du endast kan få i vissa fall.

När du fyller 20 år får du studiehjälp under det första halvåret. Från och med det andra halvåret ska du söka studiemedel från CSN. Detta gäller endast när du läser på gymnasienivå.

Du kan även få studiehjälp när du läser på Folkhögskola och Komvux om det inte är utbildningar som fritidsledarprogrammet eller vissa påbyggnadsutbildningar. Kraven som CSN sätter upp för studiehjälp kan du läsa mer om här!

Vid skolk finna vissa bestämmelser på CSNs hemsida där man menar att om man varit borta från skolan utan giltig anledning, så räknas det som skolk. Man kan därmed bli av med studiebidraget. Läs mer om detta här!

Om du skolkar kan även andra ersättningar påverkas genom att du kan förlora exempelvis  inackorderingstillägg, extra tillägg eller lärlingsersättning från CSN samt bidrag från Försäkringskassan kan påverkas  som exempelvis bostadsbidrag, underhåll och flerbarnstillägg.

Studiemedel på eftergymnasial utbildning, folkhögskola, högskola och universitet

Generellt sätt så ska du söka studiemedel efter du fyllt 20 år oavsett vilken nivå du vill slutföra dina studier på. Om du vill läsa mer om studiemedel från CSN i allmänhet kan du göra detta  här! 

Studiemedel består av två delar: bidrag och lån.

CSN har vissa krav för att du ska få studiemedel, vilket du kan läsa mer om här!Om du däremot vill se en snabbguide om studiemedel och hur mycket pengar du har rätt i kan du se detta här! Vid rubrikerna på vänstersida kan du se hur du ska gå tillväga för att få studiemedel.

Du ansöker om studiemedel genom Mina sidor på CSNs hemsida här!

Eftergymnasial utbildning

Om du studerar på en eftergymnasial utbildning, ska du söka studiemedel trots att du är under 20 år. Läs mer om studiemedel på eftergymnasial utbildning här!

Folkhögskola eller Komvux

Om du studerar på Folkhögskola eller Komvux kan du söka studiemedel. På CSN finner du en enkel och praktisk guide gällande studiemedel för dig som vill studera/studerar på komvux eller folkhögskola, vilken du kan se här! 

Högskola och Universitet

När det gäller att studera på högskolenivå så måste du ha lämnat in en studieförsäkran till CSN samt anmält dig till Swedbank innan du kan få din första utbetalning av studiemedel. Att anmäla sig till Swedbank gör du för att kunna ange vilket konto du vill att pengarna ska sättas in på. Utöver detta måste dessutom skolan ha rapporterat till CSN att du börjat läsa. Mer om detta kan du läsa här!

På Högskola och Universitet kan du även söka Stipendier vilket är är bidrag där pengarna kommer från donationer eller särskilda anslag. Läs mer om detta  på studera.nu här!

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Du kan ha rätt till aktivitetsersättning om du behöver längre tid på dig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning. Du kan läsa mer om denna ersättning på Försäkringskassan gällande vilka krav de ställer för att få ersättning,  hur mycket du kan få samt hur du går till väga här!

Blivit sjuk under studierna

I de fall du studerar och blir sjuk i så pass grad att du inte kan studera alls har du rätt att behålla ditt studiemedel. Detta gör du genom att gå in på Försäkringskassans hemsida och följa deras instruktioner, vilket du kan göra här!

Om du arbetar samtidigt som du studerar och blir sjuk kan du ha rätt till sjukpenning. Detta gäller då du minst tjänar 10 700 kronor om året. Du kan läsa mer hur du går tillväga här!

Om du varit långvarit sjuk och inte avslutat din utbildning så kan du med hjälp av personlig ombud ansöka om att få ditt studielån avskrivet. Prata därför med personligt ombud om detta!

Bostadstillägg

Du som har aktivitetsersättning eller sjukersättning kan få bostadstillägg. Bostadstillägg är pengar som du kan få utöver din sjuk- eller aktivitetsersättning om du har höga bostadskostnader. Läs mer om detta här!

Bostadsbidrag

Om du är 18-28 år och har låga inkomster kan du ha rätt till bostadsbidrag vilket du ansöker om på Försäkringskassan. Läs mer om kraven för att få bostadsbidrag här!

 Överklagarnämnden

Skolväsendets överklagandenämnd är en domstolsliknande myndighet som prövar överklagade beslut inom skolväsendet. Vill du se vilka beslut som kan överklagas? Läs här!