Utbildningsportal

På utbildningsportalen är syftet att samla information som kan vara till hjälp för dig som vill slutföra dina studier oavsett om det är på grundskole-, gymnasie-,högskole- eller universitetsnivå.  

Genom att klicka på någon av underrubrikerna intill, har du möjlighet att läsa mer om:

  • Hur du kan gå tillväga för att slutföra studier på den nivå som du önskar.
  • Vilka rättigheter du har gällande ekonomi och hjälpmedel i skolan

Observera att utbildningsportalen erbjuder ett alternativt tillvägagångssätt för att slutföra dina studier. Det stöd som projektet erbjuder via handledning kan därför fungera som ett bra komplement om du behöver mer/annat stöd gällande din studiesituation som inte går att läsa mer om på utbildningsportalen. Detta är handledarens fokus att använda samhällets redan befintliga resurser som kan tänkas vara nödvändiga för att just du ska kunna slutföra dina studier. För att läsa mer om vår individuella handledning, klicka här!

Denna sida är under utveckling och kommer att uppdateras kontinuerligt under projekttidens gång.