Studieteknik

Vi erbjuder kurs i Studieteknik. Kursen sker i grupp men efter studieteknik är så central för att kunna slutföra studier kommer vi även erbjuda detta i den individuella handledningen. Kursen består både av teoretiskt och praktiskt innehåll där vi kommer gå igenom teori om de olika områdena samt ge övningar/reflektionsuppgifter i relation till detta för att öka medvetenheten kring vilken studieteknik som passar dig bäst. Vi bjuder vi på fika och försöker skapa en trygg stämning!

I kursen behandlar vi ämnen som exempelvis :

  • Vad är studieteknik?
  • Hur kan självbilden påverka och påverkas av studieresultat?
  • Hur kan stress påverka våra studieresultat?
  • Hur kan man på ett lämpligt sätt planera sina studier så man uppnår sina mål(före lektion, under lektion, efter lektion, inför prov/inlämning, under prov?)
  • Vilken inlärningsstil har du och hur kan man använda sig av inlärning- och minnestekniker?
  • Hur strukturerar man upp sitt studiematerial?
  • Vilka vanliga begrepp inom skolvärlden kan försvåra att genomföra uppgiften enligt instruktion p.g.a. att man inte förstår dess betydelse?