Digital Storytelling

Här kommer vi kontinuerligt lägga in personliga berättelser från ungdomar som deltagit i projektet. Genom Digital Storytelling har ungdomarna fått möjlighet att berätta genom film, bild eller ljud kring deras erfarenheter i skolsituationen gällande exempelvis hur de upplevt den förut, hur de uppfattar studiesituationen nu samt vad projektet har bidragit med.

Kvinna 20 år

Man, 23 år