Program för slutkonferens i Stockholm

Här är programmet för slutkonferensen 2016 för projektet Unga som resurs i arbetslivet:

Slutkonferens 2016