Individuell handledning

Projektet kan även stödja dig via en individuell handledning.  Stödet utgår från Supported Education- metoden och kan kombineras med peppkurser om du så önskar detta.

I den individuella handledningen stöds du enskilt av en lokal handledare som finns på respektive ort (Västerås, Sundsvall eller Backe) där ni tillsammans upprättar en individuell studieplan så du får en möjlighet att slutföra dina studier i din egen takt.

Processen i den individuella handledningen

1. Kontakt

Kontakt kan ske via dig personligen, via anhörig, via myndighet eller via skolan. Ett möte bestäms med dig och din handledare på en plats som ni kommer överens om.

2. Individuellt möte

Under det första mötet kommer du tillsammans med din handledaren reda ut olika frågor som exempelvis:

  • Vilket mål har du?
  • Har du någon ersättning? Om ja, vilken? Hur länge?
  • Hur ser dina tidigare betyg ut?
  • Vilken skola kan du tänka dig att studera klart vid?
3. Individuell planering

Utifrån dessa frågor kommer en individuell planering med diverse inblandade att bokas in. I denna planering brukar det första steget vara att ta kontakt med den skola du tidigare gått på för att få tillgång till dina betyg.

4. Handledning

Handledaren kommer i fortsättningen fungera som ett tillgängligt stöd för dig som du kan vända dig till när du har behov. Däremot kommer handledaren att ta kontinuerlig kontakt med dig för att följa med i processen. Ni bestämmer möte enligt överenskommelse.

Exempelvis kan stödet innebära att handledaren följer med dig på studiebesök eller möte med myndigheter, hjälper dig med hur man fyller i aktivitetsrapportering till arbetsförmedlingen, handleder/coachar dig när du känner dig osäker på din förmåga eller att denne finns tillgänglig om du har några funderingar kring studier i övrigt.

Detta innebär att det är DU som avgör hur mycket stöd du vill ha från handledaren.