Peppkurs

Projektet kan bland annat stödja dig via ”peppkurser” som baseras på Supported Education- metoden och kan  kombineras med individuell handledning om du så önskar detta.

I peppkursen stöds du i en grupprocess där du i gruppen får en möjlighet att utbyta ord, tankar och erfarenheter med andra unga gällande studier. Kursen syftar till att du ska må bättre, hitta dina inre förmågor och drivkrafter samt få stöd till en individuell studieplan.

Våra peppkurser består av 5-10  mötestillfällen (cirka 2 timmar/träff) i en gruppstorlek på max 8IMG_0134
personer/grupp. Kursen är gratis, vi bjuder på fika och kursintyg ges ut efter avslutad kurs.

De ämnen som vi behandlar är:

  • Motivation och drömmar
  • Tillit och värderingar
  • Självkänsla och självförtroende
  • Återhämtning
  • Coaching

Teoretiskt och praktiskt innehåll

Innehållet i kursen är teoretiskt- och praktiskt baserat.

Teoretiskt sätt får du som deltar i kursen en möjlighet att förstå varför vi människor
tenderar att reagera och bete oss som vi gör i olika situationer. Relevanta frågor i
sammanhanget är exempelvis: Hur reagerar jag och beter mig när jag har dåligt
självförtroende? Hur påverkar min självkänsla de utmaningar jag antar och vilka jag
undviker? Varför har jag motivation i vissa aktiviteter medan jag inte har det i andra?

När det gäller kursens praktiska del utgörs denna i att du får möjlighet att finna
dina inre drivkrafter och förmågor via praktiska övningar. Dessa övningar kommer
delvis genomföras under kurstillfällena men även via hemuppgifter.

Hemuppgifterna och övningarna kan antingen ske enskilt eller i grupp utifrån dina önskemål!

Vår strävan är att du/ni som deltar i peppkursen har stort inflytande och delaktighet i
såväl kursens upplägg som innehåll.

Processen i Peppkursen

1. Kontakt

Kontakt kan ske via dig personligen, via anhörig, via myndighet eller via skolan. Kontaktuppgifter finner du Här!

2. Kurstillfällen

Lektion 1: Motivation och drömmar (Syftet är att ge mer kunskap om motivation och drömmar samt
exempel på övningar som kan ge möjlighet att reflektera över dessa) Motsvarar 2 tillfällen. 
Lektion 2: Tillit och värderingar (Syftet är att ge mer kunskap kring tillit och värderingar samt exempel på
övningar som kan användas för att reflektera över detta) Motsvarar 2 tillfällen.
Lektion 3: Självkänsla och självförtroende (Syftet är att ge mer kunskap om självkänsla och
självförtroende, skillnaden mellan dem samt vilka övningar som kan användas för att stärka
dem) Motsvarar 2 tillfällen.
Lektion 4: Återhämtning (Syftet är att förmedla hopp och ge möjlighet till en ökad medvetenhet om
återhämtning för personer som drabbats av psykisk ohälsa) Motsvarar 2 tillfällen.
Lektion 5: Coaching (Syftet är att ge mer kunskap om coachingmetoder och vilka övningar som kan
användas i samband med dessa) Motsvarar 2 tillfällen.

Under peppkursen kommer vi beröra din individuella handlingsplan och avsätter därmed viss tid på något kurstillfälle så att planen ska kännas bra för dig och så att du får en möjlighet att slutföra studier i en utformning som känns bra för dig.

Vill du veta vilka datum olika peppkurser startar på respektive ort? Läs här!

Är du intresserad av att delta i en av våra peppkurser? Kontakta oss här!