Unga som resurs i arbetslivet

Många unga mår psykisk dåligt under skolåren. För en del är detta en del av ungdomsåren och något som är övergående. För andra kan detta handla om att man drabbats av en psykiatrisk sjukdom eller störning alternativt att man har en neuropsykiatrisk diagnos eller funktiosnedsättning.

Psykisk ohälsa av mer allvarlig karaktär som leder till funktionsnedsättning startar ofta i åldern 17 – 25 år en period i livet år då många studerar och lägger en grund för en framtida yrkeskarriär.

Det syns oftast inte på utsidan. Men att drabbats av psykiskt dåligt mående eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan det vara förvirrande och utmattande. Det kan vara svårt, även om man vill, att leva upp till omgivningens förväntningar och krav. Man kan känna sig pressad att prestera i skolan, hemma eller bland kompisar. I skolan kan vuxna missta sig och dra slutsatser som att det saknas motivation eller begåvning. Om dessa svårigheter leder till studieuppehåll kan det sedan vara svårt att hitta tillbaka och ta vid där man slutade.

”Unga som resurs i arbetslivet” är ett treårigt arvsfondsprojekt som bedrivs av RSMHs riksförbund i Stockholm och syftar till att stödja unga som på egna villkor vill slutföra utbildningar/enstaka ämnen som de inte kunnat göra klart på grund av psykisk ohälsa.

UngaSomResursUtbildningsportal