Projektverksamheten Vi Kan!

Vi kan! är ett nystartat projekt i Hallstahammar som har pågått sedan januari 2015. Tanken är, liksom med Ung Kraft i Stockholm, att RSMH utvecklar verksamhet för yngre 18-35 år.

”Vi Kan! vill ge möjlighet för unga att på egna villkor mötas i olika återhämtningsinriktade aktiviteter och erbjudas varierade och hoppfulla kurser för att förbättra chansen till att gå vidare till arbete eller studier. Syftet med projektet Vi Kan! är därmed att skapa aktiviteter som främjar hälsa, återhämtning, nyorientering samt arbetsliv/studier genom ett samhällsbaserat arbete.

Bild2

Viktigt att veta:

  • Det kostar inget att delta i projektet
  • Vi kommer att erbjuda olika kurser och aktiviteter där du får möjlighet att träffa andra unga i liknande situation
  • Efter avslutad kurs ges kursintyg/diplom vilket kan fungera som en merit i ditt framtida yrkesliv.

Din delaktighet är avgörande!

Läs VI KAN:s Broschyr här!

Vem är du?

För dig som är ung (18 — 35år) med erfarenhet av psykisk ohälsa / neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som vill må bättre och träffa andra unga i liknande situation.

Vår tro är att varje människa äger en inneboende kraft att kunna återhämta sig och förändra sitt liv i positiv riktning. Men, att själv bli varse denna kraft, vårda den och utveckla den är en process i vilken man kan behöva stöd. Vi kräver inte att du har en diagnos det räcker med att du känner att du vill förbättra din psykiska eller sociala hälsa.

Aktiviteter/ sysselsättning

Verksamheten erbjuder kontinuerligt återhämtningskurser som fungerar som en bärande röd tråd genom hela projektet. Dessutom erbjuds coachingkurser som ger möjlighet till en egen verktygslåda som kan användas för att hantera både stress och sociala relationer. Detta har visat sig fungera bra för dessa ungdomar.

När kartläggning och behovsinventering är gjord kommer fler kurser och aktiviteter att uppstå utifrån individuella val och intressen.

Att stödja återgång/introduktion tillbaka till studier och arbetsliv är en del i verksamheten. Lust/motivationshöjande/Peppkurser samt Digital Storytelling, Coachutbildning, Personlig utveckling samt återhämtningskurser. Vi ser även att tema samtal, organiserade möten med politiker, stöd i myndighetsmöten, friskvård, hälsa och stresshantering efterfrågas. Fokus på detta kommer att utgöra en viktig del i Vi Kan!

Vi vill även fokusera på deltagarnas egna initiativ där de ges möjlighet att utveckla olika förmågor och samtidigt ges möjlighet till feedback.

Komplement till befintliga kommunala verksamheter

Vi vill ge nya innovativa alternativ som ett komplement till de befintliga kommunala verksamheterna och utveckla alternativa, brukaranpassade, modeller för stöd och återhämtningsinriktat arbete. Vi använder evidensbaserade metoder och ger ett varierat utbud av aktiviteter där individens val och egenmobilisering är vägledande. Allt bygger på att vid ett så tidigt skede som möjligt knyta an till personer som har viljan till att återhämta sig. Deltagare får stöd att utveckla det sociala nätverket inom den nya verksamheten, där vårt fokus ligger på intressenivå, latenta resurser och inte på sjukrollen.

Syftet med idén är att utveckla återhämtnings- och rehabiliterings verksamheter som finns i lokalsamhället, för att unga vuxna skall kunna återhämta sig efter psykisk ohälsa och få en plats i samhällslivet.

Viktigt är behovet av att utveckla verksamheter som kan stödja unga och unga vuxna tillbaka efter psykisk ohälsa. De frustrerade unga vi möter i vår ideella verksamhet och som kommer till synes i stadens inventeringar förtjänar att mötas upp på sina villkor, där de befinner sig om de ska kunna starta om resan mot återhämtning och få inträde på den arbetsmarknad som råder idag.

Verksamheten har ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen.

Låter det intressant?

Du kontaktar oss direkt eller via din handläggare. All verksamhet inom Vi Kan är och kommer att utvecklas utifrån dina behov och intressen. Under våren 2015 pågår verksamheten Vi kan! på uppdrag i Hallstahammar.

Kontaktpersoner:

Ewa Snellman Welén

Telefon: 070-417 14 69

E-post: Ewa.Snellmanwelen@tele2.se

 

Annika Bostedt

Telefon: 070-420 82 52

E-post: annika.bostedt@rsmh.se