Unga som resurs i arbetslivet UngaSomResurs

Är du 16-30 år och har oavslutade studier? I projektet Unga som resurs i arbetslivet stödjer RSMH unga vuxna som på grund av psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver stöd för att slutföra enstaka ämnen/utbildningar.

Vill du veta mer?

Tryck här!