Aktiv Fritid i Stockholm

Aktiv Fritid är ett projekt som erbjuder stöd och vägledning till unga vuxna mellan 16-40 år som bor i Stockholmsområdet och som upplever oro, ensamhet, stress, ångest, eller psykisk ohälsa i vardagslivet. Genom att erbjuda aktiviteter för att återfå en aktiv fritid kan vägen till återhämtning och god psykisk hälsa främjas.

Syftet är att du som har erfarenhet av social eller psykisk ohälsa ska ha tillgång till en accepterande miljö där du får utrymme att växa och utvecklas.

Aktiv Fritid är frivilligt, och därmed inte biståndsbedömt. Detta betyder att det är du själv som bestämmer när du vill komma hit. Verksamheten har pågått sedan 2012 i Stockholm.

Aktiv Fritids fokus ligger på att genomföra aktiviteter tillsammans. Du har möjlighet att påverka de aktiviteter som vi erbjuder då vi uppmuntrar till nya idéer. Alla aktiviteter som vi har är kostnadsfria för dig. Under hösten 2017 har vi har haft en aktivitet under veckan, antingen i vår lokal eller ute på stan. Nu i december 2017 kommer vi att ha två aktiviteter i veckan. Vi har valt att variera dag från vecka till vecka för att så många som möjligt ska kunna delta.

Exempel på aktiviteter som vi har utfört:
● Bowling
● Bio
● Spelkväll
● Gröna Lund
● Grillning
● Skansen
● Hellasgården
● Restaurangbesök
● Escape Room
● Osynlig utställning
● Museumbesök
● Filmkväll

Aktivitetsledare

Inom Aktiv Fritid har vi aktivitetsledare som förbereder och genomför aktiviteterna. Ledarnas roll är inte att bestämma vilka aktiviteter som skall genomföras utan istället att skapa förutsättningar så att deltagarna i gruppen trivs och att de aktiviteter som genomförs på ett bra sätt. Vi har en Facebook-grupp där aktivitetsledarna skriver information kring kommande aktiviteter och om deltagarna har förslag på kommande aktiviteter som skall göras. Har du inte Facebook meddelas aktiviteterna till dig på ett sätt som passar dig.

Sommarläger
Varje år söker projektet medel för att erbjuda sommarläger för deltagarna. Orter och antal dagar kan variera från år till år, men även dessa läger syftar till att skapa en trevlig stämning där man får möjlighet att träffa andra och göra roligheter och aktiviteter som personerna i gruppen önskar! Vi har tidigare besökt bland annat Bosön och Alnö utanför Sundsvall.

Ett komplement till de befintliga kommunala verksamheterna

Vi vill ge nya alternativ som ett komplement till de befintliga kommunala verksamheterna. Vi riktar in oss på stöd och återhämtningsarbete eftersom allt bygger på att vid ett så tidigt skede som möjligt knyta an till personer som har viljan och kraften att återhämta sig. Genom aktiviteter erbjuds fritid tillsammans med andra och möjligheten att utveckla det sociala nätverket.

Vår lokal ligger på på Sankt Göransgatan 114 i Stockholm.

Tunnelbanan Fridhemsplan eller Stadshagen.