Aktiv Fritid i Stockholm

Aktiv Fritid är ett projekt som erbjuder stöd och vägledning till unga vuxna mellan 16-40 år, bor i Stockholm med omnejd och som upplever oro, ensamhet, stress, ångest, eller psykisk ohälsa i vardagslivet. Genom att erbjuda aktiviteter för att återfå en aktiv fritid kan vägen till återhämtning och god psykisk hälsa främjas. 

Vi arbetar för att stötta unga vuxna att få en aktiv fritid och hitta sina inre förmågor och drivkrafter. Projektet finansieras av Socialstyrelsen tillsammans med Ung Kraft (16-24 år) vilket innebär att aktiviteterna vi erbjuder är kostnadsfria för dig. Ung Kraft kommer på sikt på att genomföra aktiviteter på egen hand, men under hösten 2017 genomför Ung Kraft och Aktiv Fritid aktiviteterna tillsammans.

Syftet är att du som har en erfarenhet av social eller/psykisk ohälsa ska ha tillgång till en accepterande miljö där du får utrymme att växa och utvecklas.

Både Aktiv Fritid och Ung Kraft är frivillig och därmed inte biståndsbedömd. Detta betyder att det är DU själv som bestämmer när du vill komma hit. Verksamhet har pågått sedan 2012 i Stockholm, Sollefteå (avslutades 2013), Fjällsjö och i Hallstahammar (start 2015) där verksamheten heter Vi Kan!

Aktiv Fritids fokus ligger på att genomföra aktiviteter tillsammans. Du har möjlighet att påverka de aktiviteter som vi erbjuder då vi uppmuntrar till nya idéer. Under hösten 2017 har vi öppet en eftermiddag/kväll i veckan. Vi har valt att variera dag från vecka till vecka för att så många som möjligt ska kunna delta.

Exempel på aktiviteter som vi har utfört:
● Bowling
● Bio
● Spelkväll
● Gröna Lund
● Grillning
● Skansen
● Hellasgården
● Restaurangbesök
● Escape Roon
● Filmkväll

Aktivitetsledare
Inom Aktiv Fritid har vi aktivitetsledare som förbereder och genomför aktiviteterna. Ledarnas roll är inte att bestämma vilka aktiviteter som skall genomföras utan istället enligt ett coachande förhållningssätt skapa förutsättningar så att deltagarna i gruppen trivs och att de aktiviteter som genomförs är enligt majoritetens önskemål och behov. Vi har en Facebook grupp där aktivitetsledarna skriver information kring kommande aktiviteter och om deltagarna har förslag på kommande aktiviteter som skall göras. Har du inte Facebook meddelas aktiviteterna till dig på ett annat sätt.

Sommarläger
Varje år söker projektet pengar för att erbjuda sommarläger för deltagarna. Orter och antal dagar kan variera från år till år men även dessa läger syftar till att skapa en trevlig stämning där man får möjlighet att träffa andra och göra roligheter och aktiviteter som personerna i gruppen önskar! Vi har tidigare besökt bland annat Bosön, Backe i Jämtland och Alnö utanför Sundsvall.

Ett komplement till de befintliga kommunala verksamheterna
Vi vill ge nya innovativa alternativ som ett komplement till de befintliga kommunala verksamheterna och utveckla alternativa, brukaranpassade, modeller för stöd och återhämtningsinriktat arbete. Vi använder evidensbaserade metoder och ger ett varierat utbud av aktiviteter där individens val och egenmobilisering är vägledande. Allt bygger på att vid ett så tidigt skede som möjligt knyta an till personer som har viljan att återhämta sig. Deltagare får stöd att utveckla det sociala nätverket inom den nya verksamheten, där vårt fokus ligger på intressenivå, latenta resurser och inte på sjukrollen.

Bärande är behovet av att utveckla verksamheter som kan stödja unga och unga vuxna tillbaka efter psykisk ohälsa. De frustrerade unga vi möter i vår ideella verksamhet och som kommer till synes i stadens inventeringar förtjänar att mötas upp på sina villkor där de är om de ska kunna starta om resan mot återhämtning och inträde på den arbetsmarknad som råder idag.

Vi håller till på Sankt Göransgatan 114, 112 45 Stockholm i Stockholm. Vi kommer också ha aktiviteter utanför lokalen.

Låter detta intressant, så kontakta någon av följande så berättar vi mer:

Johanna Sundberg, projektledare 
E-post: johanna.sundberg@rsmh.se

John Broström, aktivitetsledare 
Telefon: 072- 717 60 99
E-post: john.brostrom@rsmh.se

Björn Cumlin, aktivitetsledare 
Telefon: 073- 909 65 52,
E-post: bjorn.cumlin@rsmh.se