Temadagar

När du blir medlem inom RSMH och är mellan 15-29 år så har du möjlighet att delta på alla våra läger och temadagar för unga som har psykisk ohälsa. Vi står då för planerad mat, boende, resa och aktiviteter.

Temadagarna och lägren kommer genomföras under hela år 2020. Om lägren att inte genomförs på den ort där du bor får du givetvis delta ändå, så länge du är medlem. Våra temadagar  går ut på att förmedla kunskap till våra unga medlemmar om ämnen som berör dem. Vi kommer ta in gästföreläsare som berättar kring det aktuella ämnet samt ger tips och råd hur man kan komma runt olika utmaningar i ämnet. Du som är ung medlem har inflytande över vilka ämnen som kommer att behandlas. Ämnen som hittills har önskats är: självskadebeteende, självmordstankar, stresshantering, försäljning av sex och droger, självmedicinering, självförsvarskurs, rättigheter i samhället etc. De ämnen som majoriteten önskar kommer vi försöka erbjuda i så lång utsträckning som möjligt.

Exempel på temadagar som vi haft är:

 • Strategier för god hälsa
 • Strategier för prestationsångest och stress i skolan
 • Självskadebeteende
 • Prostitution och människohandel
 • Filminspelning kring psykisk ohälsa hos unga

 

Regler på våra temadagar

 • Alla våra temadagar är drogfria
 • Gruppens behov är överordnad de individuella behoven
 • Alla är med alla
 • Man bestämmer själv vad man vill dela med sig av
 • Det som sägs stannar i gruppen
 • Den rumsindelning som tagits fram gäller
 • Inga sexuella relationer på våra temadagar
 • Missförstånd tas upp med ledarna

 

Dessa regler är till för allas säkerhet och att alla ska trivas på våra temadagar. Våra försäkringar gäller enbart under planerade aktiviteter. Bryter man mot reglerna så riskerar man att inte få följa med på fler temadagar och föräldrar kontaktas till omyndiga deltagare.

swishviljanationellt

BLI MEDLEM

Swisha 100 kr till 1234 00 23 90

Meddelande: ”Vilja nationellt + förnamn + efternamn”

Kommentarer av deltagare från temadagar

Lärorikt, kul, härlig gemenskap, mysigt”

“Kan använda det i mitt liv”

 “Att inte oroa mig onödan. Försöka hitta lösningar på problemen istället för att oroa mig och bara bli stressad, m.m”,

“Tips och tankar för att må bättre, samt ett glatt minne”

Roligt att få vara med i ett sammanhang.”

“Såå roligt och älskar gruppen”.