Temadagar

När du blir medlem inom RSMH och är mellan 15-29 år så har du möjlighet att delta på alla våra läger och temadagar för unga som har psykisk ohälsa. Vi står då för planerad mat, boende, resa och aktiviteter.

Temadagarna och lägren kommer genomföras under hela år 2020. Om lägren att inte genomförs på den ort där du bor får du givetvis delta ändå, så länge du är medlem. Våra temadagar  går ut på att förmedla kunskap till våra unga medlemmar om ämnen som berör dem. Vi kommer ta in gästföreläsare som berättar kring det aktuella ämnet samt ger tips och råd hur man kan komma runt olika utmaningar i ämnet. Du som är ung medlem har inflytande över vilka ämnen som kommer att behandlas. Ämnen som hittills har önskats är: självskadebeteende, självmordstankar, stresshantering, försäljning av sex och droger, självmedicinering, självförsvarskurs, rättigheter i samhället etc. De ämnen som majoriteten önskar kommer vi försöka erbjuda i så lång utsträckning som möjligt.

 

Kommande temadagar 2021:

Jönköping 28-29 augusti ”Filminspelning kring psykisk ohälsa hos unga”

Stockholm 25-26 september ”Trauma”

swishviljanationellt

BLI MEDLEM

Swisha 100 kr till 1234 00 23 90

Meddelande: ”Vilja nationellt + förnamn + efternamn”

Tidigare temadagar

Temadag ”Strategier för god hälsa” i  Sundsvall genomfördes den 29 mars. Vi gjorde lära känna övningar för att gruppen skulle känna sig trygg som följdes av en gemensam lunch. Vi lyssnade även på gästföreläsaren Christine Nivung, KBT-konsult från Sundsvall som pratade om hur man kan känna dig ”good enough”. Vi fick mer kunskap kring  vårt beteende och tankemönster samt fick strategier för att hantera oro och stress. KBT står för kognitiv beteendeterapi vilket är en metod där personen tränar att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykiska problem.

Ännu en temadag genomfördes i Stockholm  den 18-20 september vid namn ”Prostitution och människohandel” där vi bjöd in gästföreläsare Simon Häggström, polis och författare. Förutom det besökte vi på Fotografiska museet och åt god mat tillsammans. Vi övernattade tillsammans på Aparthotel Telefonplan.

En tredje temadag genomfördes i Norrköping den 10-11 oktober. Temat var ”Strategier för prestationsångest och stress i skolan”. Vi gick på en rundvandring i Norrköping och fick sedan lyssna till gästföreläsaren  Malin Gren Landell, som är psykolog och författare. Malin pratade bland annat om perfektionism och ”skjuta upp”-beteenden. Förutom detta åt vi god mat och övernattade på Nordic Choice Hotel i Norrköping.

Information om deltagande på temadagar

Alla våra temadagar är drogfria. Gruppens behov är överordnad de individuella behoven. Detta innebär att alla som följer med på temadagar ska känna att de kan vara delaktiga och ha inflytande. Detta inkluderar att du som följer med kan behöva bo med någon du inte känner. Dessa regler är till för allas säkerhet och att alla ska trivas på våra temadagar.

Kommentarer av deltagare från temadagar

Lärorikt, kul, härlig gemenskap, mysigt”

“Kan använda det i mitt liv”

 “Att inte oroa mig onödan. Försöka hitta lösningar på problemen istället för att oroa mig och bara bli stressad, m.m”,

“Tips och tankar för att må bättre, samt ett glatt minne”

Roligt att få vara med i ett sammanhang.”

“Såå roligt och älskar gruppen”.