Vi vänder oss till unga med erfarenhet av psykisk ohälsa

Forskning har visat att fler och fler unga mår dåligt idag. Vi på RSMH vill vända denna trend och erbjuda dig som ung/ung vuxen meningsfulla aktiviteter för att främja god hälsa.

RSMH betonar barn- och ungdomsrättsperspektivet!

RSMH är en organisation som är öppen för alla, oavsett om du har lättare psykiska besvär såsom oro, ångest, stress, sömnsvårigheter eller nedstämdhet eller allvarligare psykisk ohälsa såsom depression. Inom RSMH visar vi att det går att återhämta sig och leva ett bra liv – trots att man har psykisk ohälsa. 

Vi utgår från ett barn- och ungdomsrättsperspektiv där barn och ungdomars rättigheter ska säkerställas i åtgärder och beslut som rör dem. Barnrättsutredningen har tidigare pekat på att barn inte alltid ses som rättighetsbärare utan de är mer föremål för vuxnas välvillighet. Det vill vi ändra på!

swishviljanationellt

BLI MEDLEM

När du blir medlem inom RSMH och är mellan 15-29 år så har du möjlighet att delta på alla våra läger och temadagar för unga som har psykisk ohälsa. Vi står då för planerad mat, boende, resa och aktiviteter. För att du ska räknas som medlem behöver du betala en avgift på minst 100 kr per år. Du som medlem står dock för egna fickpengar.

För att bli medlem gör du så här:

Swisha 100 kr till 1234 00 23 90

Meddelande: ”Vilja nationellt + förnamn + efternamn”

Temadagar

Våra läger kommer genomföras under hela år 2020. Om lägren inte genomförs på den ort där du bor får du givetvis delta ändå, så länge du är medlem.

Vill du veta mer om vilka orter och datum som våra temadagar är inplanerade på? Här kan du hitta mer information om det.

Våra läger

Våra läger kommer genomföras under hela år 2020. Om lägren inte genomförs på den ort där du bor får du givetvis delta ändå, så länge du är medlem.

Vill du veta mer om vilka orter och datum som våra läger är inplanerade på? Här kan du hitta mer information om det.

Våra killgrupper

Vi genomför killgrupper för män i Stockholm, i åldrarna 15-29 år, som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa.

rsmhunga instagram

Följ oss på Instagram!

Vill du veta mer om vad RSMH gör för unga? Följ rsmhunga på instagram.

youtube rsmhunga

Följ vår youtubekanal!

Vill du följa med hur ett läger ser ut, veta hur det är att vara ung medlem eller lyssna på ungas erfarenheter? Ta del av våra filmer på youtube på vårt konto RSMH UNGA.

Verksamhet för unga

Inom vissa lokalföreningar finns det verksamhet specifikt för unga. Ett exempel på detta är lokalföreningen RSMH VILJA i Sundsvall, som främst vänder sig till 15-25 åringar.  En annan lokalförening är RSMH Fjällsjö. RSMH genomför även olika projekt som kan vara inriktade mot unga. 

Finns det ingen ungdomsverksamhet nära dig, och du är intresserad av detta, hör gärna av dig till oss här så vi får veta var behoven finns och kan utveckla ungdomsverksamheten inom RSMH.  Om ni är minst 10 stycken som är intresserade av att starta en ungdomsförening inom RSMH på er ort så kan ni höra av er till oss – vi kommer gärna ut till er och stöttar er. 

RSMH har dessutom  särskilda projekt som riktar sig till unga. Ett exempel är SECiSo 2.0. Läs mer om projektet här!

kontaktaossunga

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra aktiviteter för unga medlemmar? Kontakta Malin Wigg.

Spelapp till mobilen

Mår du dåligt av att inte orka gå till skolan eller av att inte ha något jobb? Då finns spelet Marsutmaningen som en app till mobilen. Marsutmaningen ger dig möjlighet att träna på sociala färdigheter och andra utmaningar i vardagen. 

Det kan vara en hjälp till att skaffa ett mer aktivt liv. 

Engagera dig!

RSMH arbetar även för att påverka politiker och myndigheter. Vården och samhällsstödet måste anpassas efter de ungas växande behov. Ett sätt att påverka är att skriva insändare och tillsammans med andra påverka din kommun eller ditt landsting/region.

Välkommen till oss!