Ökad trygghet för studerande som blir sjuka

RSMH:s yttrande över betänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9). Läs mer