Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Två RSMH-eldsjälar gästar Hjärnkolls podcast

Hör två av RSMH:s flitigaste eldsjälar i podden Bagaget, som görs av Hjärnkoll Västmanland! De intervjuade är Ann-Britt Grimberg, ordförande i RSMH i Västmanland samt styrelseledamot i förbundsstyrelsen, och RSMH:s nytillträdda förbundsordförande Tore Hansson från RSMH i Backe i Jämtland.

I avsnittet får vi veta en del om RSMH:s historia och vilka mål som finns för framtiden.

Hör podden här.