Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

RSMH:s yttrande över betänkandet Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92). Läs mer