Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Tips till föreningen i Coronatider

Här hittar ni skyltar och annat stöd för att ni i föreningarna ska kunna informera era medlemmar om coronaviruset och covid-19. Syftet är att undvika smittspridning genom att till exempel få medlemmar som har sjukdomssymptom att stanna hemma, oavsett hur små symptomen är. Alla skyltar och information kan laddas ner och skrivas ut.

Här hittar ni i föreningen en skylt att sätta på föreningens ytterdörr.

Här hittar ni en skylt om handhygien, att till exempel sätta på er förenings toalettdörr.

Här finns det ett pictogram från Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar ni information på andra språk än svenska.

Här finns också ett brev som ni kan fylla i och använda er av för att söka kontakt med era medlemmar.

Vill ni hitta på något utomhus? Här hittar ni ett fint artbingo, från Naturhistoriska riksmuséet och Fältbiologerna, som ni kan skriva ut och ta er med ut i skogen.

Här finns dessutom en stödlista, med samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider. Länkar och råd är anpassade utifrån olika målgrupper och behov.

Glöm inte att ta hand om varandra och tvätta era händer!