Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

”Tidöavtalet kan slå hårt mot personer med psykisk ohälsa”

Människorättsorganisationen Civil Rights Defenders uttrycker stark oro över innehållet i Tidöavtalet som slutits mellan SD och regeringspartierna M, KD och L.

Organisationen har släppt en rapport där man granskar Tidöavtalet ur människorättsperspektiv och skriver att avtalet ingår i en global trend med demokratisk nedmontering. Man pekar på att Tidöavtalet ofta saknar ett rättighetsbaserat förhållningssätt, och att flera åtgärder strider mot de mänskliga rättigheter som Sverige är bundet av. Annika Jyrwall Åkerberg svarar på Revanschs frågor om vad som väcker oro med Tidöavtalet.

Om åtgärderna blir verklighet, hur kan de tänkas drabba människor med allvarlig psykisk ohälsa?

– Vi ser ett fokus på fängslanden, även av barn och unga, samt hårdare straff, utökade möjligheter att övervaka och utvisa istället för på brottsförebyggande åtgärder.

– Tidöavtalets förslag om att utreda möjligheten att utvisa personer med utländsk bakgrund på grund av »bristande vandel« är ett av de förslag som riskerar slå hårt mot personer som lever med psykisk ohälsa. I avtalet exemplifieras nämligen bristande vandel som bland annat missbruk och asocialt beteende, något som också kan orsakas av psykisk ohälsa, säger Annika Jyrwall Åkerberg.

Vad tycker du är det värsta med Tidöavtalet?

– Trots att Sverige inte gjort någon reservation när det gäller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning föreslår Tidöavtalet att assistansersättning ska begränsas för icke svenska medborgare. En utredning ska få i uppdrag att föreslå en modell för kvalificering till välfärden. Kvalificeringen ska ske i takt med att man jobbar, betalar skatt och har permanent och laglig bosättning i Sverige.

– Då psykisk ohälsa avsevärt kan försvåra möjligheten att få ett jobb bildas ett moment 22. Inget jobb ingen assistans. Ingen assistans inget jobb och dessutom ett försvårat mående och utanförskap. Avtalet ger förslag på denna åtgärd trots att Sverige inte gjort något undantag från rätten till assistans.

Björn Söder från Sverigedemokraternas partistyrelse har efter er granskning ifrågasatt Civil Rights Defenders och uppmanat till att strypa er finansiering. Hur fortsätter ni arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige nu när Tidöavtalet är på plats?

– Björn Söders utspel är ett direkt hot mot det svenska civilsamhället och mot grundläggande demokratiska värderingar, säger Annika Jyrwall Åkerberg och fortsätter:

– Angrepp på och ifrågasättande av civilsamhället är något vi känner väl igen från andra delar av världen där kritiska röster inte är välkomna, till exempel i Ungern. Att vi nu hör samma tongångar i Sverige är oroväckande, men också en väckarklocka. Civil Rights Defenders kommer fortsätta uppmärksamma människorättskränkningar när sådana sker i Sverige eller globalt.

Text: Anna Morin

Foto: Civil Rights Defenders

 


Det här är en artikel från RSMH:s medlemstidning Revansch. Nyhetsrapporteringen i Revansch ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och utformas enligt journalistiska principer samt enligt de etiska publicitetsreglerna för press, radio och TV.

Du kan få Revansch i din brevlåda. Bli medlem i RSMH och få Revansch fyra gånger under år 2023. Om du vill läsa Revansch utan att bli medlem, så kan du köpa en prenumeration.