Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Tidigare RSMH-medarbetare prisas

Den 7 december tilldelades Anna Quarnström STIL-priset Hjärter Ess. Priset delas årligen ut till någon som lyfter fram frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde.

Anna Quarnström har under många år varit en drivande kraft för att funktionshinderrörelsen ska bli en modern medborgarrättsrörelse, efter att länge ha organiserat sig utifrån olika diagnoser. Få personer har personifierat denna förändring så tydligt som årets STIL-pristagare. Med stor kunskap om Funktionsrättskonventionen kombinerat med lysande förmåga att identifiera det svenska samhällets förtryck och diskriminering – varhelst det dyker upp – har hon som få andra lyckats få upp frågor som rör mänskliga rättigheter på den politiska dagordningen, skriver assistanskooperativet STIL i ett pressmeddelande.

Som förbundsjurist på Synskadades riksförbund, SRF, har Anna Quarnström framgångsrikt drivit den självklara rätten till ledsagning för personer med synnedsättning. Som MR-jurist på Riksförbundet social och mental hälsa, RSMH, undersökte hon hur den svenska tvångsvården levde upp till kravet på mänskliga rättigheter. Och hon har som ordförande för Funktionsrätt Stockholm, och Hörselskadades förening i Stockholm, drivit allt ifrån rätten till en tillgänglig stadsmiljö, till att Sveriges Radio ska tillgängliggöra sina program för alla sina lyssnare.

Anna Quarnström tilldelas STIL-priset Hjärter Ess 2020 ”för att med en enastående bredd och ett briljant skarpsinne blotta samhällets funktionshinder”.

Genom RSMH:s och Civil Rights Defenders projekt “Inlåst men inte utan rättigheter” kunde Anna Quarnström och hennes kollegor bekräfta vad många med erfarenhet av tvångsvård hävdat: att trots att riksdagen stiftar välformulerade lagar om mänskliga rättigheter är det svårt att klaga och att få upprättelse för den som känner att ens rättigheter kränks i vården.

Hör Anna Quarnström berätta om arbetet med ”Inlåst men inte utan rättigheter” i NSPH-podden här