Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Tandvårdsföretag skor sig på personer med psykisk ohälsa

Flera tandvårdsföretag i region Stockholm har ägnat sig åt överdebiteringar, felbehandlingar och omfattande fusk gällande nödvändig tandvård, en speciell typ av tandvård som många personer med psykisk ohälsa får, och där regionen står för notan.
– Det är ren ynkedom, säger Christer Jerström, verksamhetschef för RSMH Stockholm till SVT.

Fusket är utbrett bland tandvårdsföretag gällande nödvändig tandvård, en insats som är riktad till bland annat personer med omfattande psykisk ohälsa. Region Stockholms egen utredning visade att bara drygt 40 procent av fakturorna som skickats in från tandvårdsföretagen till regionen hade täckning, men då tittade man inte ens på en procent av de många fakturor som kommer in på ett år så mörkertalet kan vara stort. Sammanlagt handlar det om över 100 000 fakturor och en tandvård som 2019 kostade Region Stockholm 233 miljoner kronor.

Enligt verksamhetschefen för RSMH Stockholm, Christer Jerström, är många medlemmar beroende av det regionala tandvårdsstödet.
– De är i princip trojanska hästar för någon som vill sko sig på ett felaktigt sätt, säger han till SVT.

Hittills har bolagen tvingats betala tillbaka en miljon kronor till Region Stockholm efter utredningen, men fusket kan enligt vad Vänsterpartiet säger till SVT ha kostat skattebetalarna tiotals miljoner kronor varje år.

Se hela inslaget i SVT Stockholm här