TLV:s allmänna råd (TLVAR 2003:2) om ekonomiska utvärderingar

Yttrande över remiss om Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd (TLVAR 2003:2) om ekonomiska utvärderingar. Läs yttrandet