Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Ta del av resultaten från RSMH:s anhörigprojekt

Den 16:e december, kl. 09-12, har projektet ett webbinarium via Zoom där slutsatserna från arbetet med utbildningar för anhöriga till personer med psykisk ohälsa, presenteras. Vi får även lyssna till ett samtal med cirkelledare som lett grupper utifrån studiehandledningen Stöd för anhöriga. 

En nyhet som vi kommer att berätta mer om under denna slutkonferens i webbinarieform är en utbildning i återhämtning för anhöriga som producerats av RSMH Utbildning under slutet av hösten. RSMH Utbildning har lång erfarenhet av kunskapsspridning om återhämtning för personer med psykisk ohälsa. Denna gång är fokus på anhöriga och utbildningen kommer att finnas tillgänglig som e-utbildning. Hur du får tag på den och mycket annat får du veta under konferensen.