”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren”, betänkande av utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst (SOU 2008:18)

Synpunkter på ”Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren”, betänkande av utredningen för en kunskapsbaserad socialtjänst. Läs yttrande