Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Vårt studiematerial

RSMH har tagit fram eget material för studiecirklar och kurser. Detta handlar bland annat om manlighet, friskvård och ekonomi. Du kan hitta en del av det här materialet i vår webbshop. Hör av dig till förbundskansliet om det är något som saknas och som du vill beställa.

Att vara man

Det här är ett studiematerial för intresseväckande samtal. Män kan här diskutera olika mansfrågor med hjälp av de ämnen som lyfts i materialet.

Friskvård & livsstilsfrågor

Den första delen av boken är en faktadel som ger en bättre förståelse för hur du kan balansera din hälsa gentemot medicin och biverkningar. Den andra delen är en arbetsbok, som stödjer dig att ta dig till de mål du har.

Kamratstöd i RSMH

Kamratstödet är en av de viktigaste delarna i RSMH:s arbete. Materialet kan användas som stöd i ett förnyelsearbete för att påverka din egen eller andras situation.

Kvalitet på Dina villkor!

RSMH:s ”handbok för förändring” är till för att granska vård och samhällsservice ur brukarperspektiv. Här finns fakta om lagar men också frågor att ställa till vårdgivare och kommuner. Det finns även en studiehandledning. Läs mer här.

Lätt och läcker vardagsmat

Genom den här kokboken vill RSMH inspirera dig att ensam eller i studiecirkel laga vardagsmat som är både god och nyttig. Att äta bättre behöver inte vara så krångligt!

Sociala arbetskooperativ

Materialet beskriver de frågor som man bör ta ställning till innan man startar ett arbetskooperativ.

Styrelseutbildning 

Som ledamot i styrelsen har du fått förtroendet att vara med och leda föreningens arbete. Genom materialet får du själv bilda dig en uppfattning om vad uppdraget innebär och hur du skall hantera det. Du hittar detta material på vår föreningssida.

Vardagsekonomi

Studiematerialet ger kunskaper om hur man kan planera sin ekonomi långsiktigt, hur man gör en budget samt vilka skyldigheter och rättigheter man har vid olika köp.

Våga ta plats

Ett studiematerial med studieplan för kvinnor som vill ta plats i förenings- och samhällslivet. Trots att kvinnorna är i majoritet i RSMH så är det fortfarande fler män som är förtroendevalda. Våga ta plats består av tio kapitel och motsvarar nio träffar i en studiecirkel.

5 träffar om RSMH

Det här är RSMH:s egen grundkurs. Här kan du lära dig mer om RSMH och föreningsverksamheten, vad vi gör och olika områden som vi prioriterar.

10 middagar med bordssamtal

Här kan man träffas och laga mat och under middagen pratar om mansrollen och kärleken, papparollen och manlighet och andra ämnen.