Stöd vid nedsatt beslutsförmåga

RSMH:s yttrande över betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80). Läs mer