Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Stöd i studier under RSMH:s nätverksdagar

Den 3 september samlades mer än 20 organisationer från hela landet  på Sveriges första Supported Education-nätverksträff för att lära sig mer om stöd i studier. Konferensen var ett led i att förbättra och sprida metoden. Målet är att så många ungdomar och unga vuxna som möjligt ska klara sina studier.

Vi fick bland annat höra hur eleverna Linnea och Jennifer har fått stöd av metoden Supported Education. Här kan du se en film där Linnea och Jennifer berättar mer.

RSMH:s projekt SeciSo presenterade under konferensen boken Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa – Verktygslåda Supported Education. Det är den första handboken i Sverige som fokuserar på praktiska verktyg och övningar för alla som vill stötta studenter enligt metoden. Läs mer om boken här.

RSMH:s projekt SECiSo jobbar med att stödja personer som  har svårigheter i skolan. Arbetet bedrivs med Supported Education, som på svenska kan översättas med ”stöd i studier”. Metoden går ut på att ge stöd till att välja, skaffa och slutföra utbildning. Här kan du läsa mer om RSMH:s projekt och om metoden.