PRESSMEDDELANDE

10 OKTOBER 2017

Vi kan vara en resurs i psykiatrin

Förr ansågs personer med psykisk ohälsa vara passiva och vårdkrävande. Idag har attityden förändrats till det bättre. Men det är dags att ta ytterligare ett steg och inse att personer med psykisk ohälsa kan vara en tillgång i vården och i samhället. Runtom i landet finns exempel på att vi bidrar till att förändra attityder, minska stigma och göra psykiatrin bättre. Det skriver Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, på Världsdagen för psykisk hälsa.

 

Idag är det Världsdagen för psykisk hälsa, en dag som infaller den 10 oktober varje år och är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa. Vi inom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, har i 50 år kämpat för att människor med psykisk ohälsa ska få ett gott liv.

 

Från att ha varit mentalsjukhuspatienter och blivit bemötta som passiva vårdkrävande individer har vi tagit makten över våra liv och driver igenom faktiska samhällsförändringar. Startskottet var på Långbro mentalsjukhus 1967 där en medborgarrättsrörelse, som senare skulle bli RSMH, bildades bestående av patienter, läkare och vårdare, och som drev på att mentalsjukhusen avskaffades så att personer med psykisk ohälsa fick möjlighet att återhämta sig och leva ett liv i samhället.

 

Därefter har vi fortsatt att kämpa för att vår grupp ska få samma rättigheter som andra. En viktig hjärtefråga som RSMH har drivit och som numera är verklighet, är personligt ombud. Det är en person som kan fungera som projektledare på uppdrag av brukaren och hjälpa denne att synka samman alla de instanser som en person med psykisk ohälsa har att göra med, såsom psykiatrin, Försäkringskassan, olika enheter hos socialtjänsten, bostadsbolagen och så vidare.

 

Vi har vägrat diskriminering, öknamn och försvarat oss mot fördomar i bland annat media, till exempel vid mordet på Anna Lindh. Därtill erbjuder våra lokalföreningar runt om i landet kamratstöd och aktiviteter, något som skapar sociala sammanhang och förebygger ohälsa och suicidrisk.

 

Idag har attityderna mot personer med psykisk ohälsa förbättrats, men livssituationen för de som mår sämst är fortfarande dålig, med bristande psykosocialt stöd i form av exempelvis personligt ombud, stödperson och psykologsamtal. Fortfarande används tvång i högre grad än vad som är nödvändigt och övermedicinering är vanligt. Personer med psykisk ohälsa har också generellt sämre ekonomi och sämre kroppslig hälsa, vilket bidrar till att gruppen dör 10–15 år före befolkningen i genomsnitt. Detta måste få ett slut.

 

Och här har personer med psykisk ohälsa en funktion att fylla. Genom att psykiatrin och socialtjänsten anställer mentorer, eller så kallad peer support, alltså personer med egen erfarenhet av att må psykiskt dåligt, kan vården och stödet bli till det bättre. Det visar en mängd studier och projekt* som pågår just nu runt om i landet. Genom att en person med egen erfarenhet jobbar där mjukas personalens attityder upp och patienterna återhämtar sig snabbare från den psykiska ohälsan. Dessutom kan personer med erfarenhet av psykisk ohälsa bidra till att göra revisioner, för att ledningen ska få ärliga svar på hur brukarna upplever verksamheten.

 

– Vi har rest oss upp efter mentalsjukhusens era och kan nu vara en resurs i vården så att den blir till det bättre. Vi har varit nedtystade historiskt men vi är inte tysta längre, säger Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH.

 

*Till exempel  http://www.nsph.se/projekt/peer-support/

https://vard.skane.se/psykiatri-skane/om-oss/mentorer-i-varden/

och https://rsmh.se/brukarrevision-menu/brukarrevisioner-2/

 

Fakta RSMH

  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) grundades 28 januari 1967 av personer som hade vårdats på mentalsjukhus.
  • RSMH har omkring 122 föreningar, 21 distrikt och 7500 medlemmar runtom i landet.
  • I organisationstidningen Revansch har kända profiler som Therese Lindgren, Nina Hemmingsson och Gunilla Bergström medverkat för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa.
  • RSMH ingår i nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, (NSPH) och Funktionsrätt Sverige (som tidigare hette Handikappsförbunden).

Kontaktpersoner:

foto: Ida Knudsen
foto: Jerker Andersson

Jimmie Trevett

Förbundsordförande

08 120 080 60

jimmie.trevett@rsmh.se

Helena Frykstrand

Initiativtagare & medlem

070 211 66 34

Anna Langseth

Pressekreterare

070 420 82 44

anna.langseth@rsmh.se