Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationerLäs yttrande